/

Ubezpieczenia zawodników PZM w 2021r.


BST/M/Ż/S/K/T 16.12.2020 r.

K O M U N I K A T Polskiego Związku Motorowego

I. Kontynuując realizację uchwały Prezydium ZG PZM z dnia 19.11.1993 r. dotyczącą centralnego ubezpieczenia od NNW licencjonowanych zawodników, kierowców, pilotów, sędziów/komisarzy/kontrolerów sportowych, ochrony środowiska, chronometrażystów, organizatorów sportów popularnych/organizatorów turystyki caravaningowej, inspektorów torów i tras, instruktorów doskonalenia techniki jazdy, uczestników jazd zręcznościowych, w tym na torze oraz uczestników biorących udział bez licencji w imprezach jazd motocyklowych/ Pucharu Polski/zawodów strefowych/okręgowych na torach i trasach oraz samochodowych rajdach terenowych informujemy, że została podpisana umowa na rok 2021 z „Compensa” Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. Prezydium ZG PZM w dniu 16.12.2020 r. zatwierdziło wysokość stawek na 2021 r. dot. przedłużenia ubezpieczenia zawartego w licencji oraz wydawania nowych dokumentów.

II. Ubezpieczenie od NNW w roku 2021 obejmuje wyłącznie wypadki, jakie powstaną w kraju i za granicą podczas zorganizowanych treningów i w trakcie rozgrywania zawodów oraz w drodze, w tym powrotnej, na zawody i zorganizowane treningi, za wyjątkiem instruktorów doskonalenia techniki jazdy, uczestników biorących udział bez licencji w imprezach jazd motocyklowych/ Pucharu Polski/zawodów strefowych/okręgowych i organizatorów sportu popularnego/organizatorów turystyki caravaningowej, którzy będą objęci ochroną ubezpieczeniową wyłącznie podczas trwania zorganizowanych imprez na terenie kraju. Zasady dobrowolnego/dodatkowego ubezpieczenia za granicą zawodników sportu żużlowego, motocyklowego, samochodowego i kartingowego wymienione są w p. IV 1.5 oraz w p. IV 1.6. Zasady ubezpieczenia za granicą zawodników startujących z licencjami R-HREG w zawodach pojazdów zabytkowych wymienione są w p. IV 1.7. Ubezpieczeniem nie są objęte wypadki, jakie powstaną podczas udziału w zawodach i imprezach, które nie posiadają pisemnej akceptacji Polskiego Związku Motorowego (zatwierdzonego regulaminu) lub innej Federacji Sportowej uznanej za taką przez FIA/FIM/FIM Europe.

III. Zawodnik, kierowca, pilot, sędzia/komisarz sportowy, kontroler techniczny, chronometrażysta, inspektor toru, instruktor doskonalenia techniki jazdy i organizator sportów popularnych/organizator turystyki caravaningowej zostaje automatycznie objęty ubezpieczeniem od dnia przedłużenia lub wydania przez Biuro Sportu i Turystyki PZM lub ZO PZM licencji , które może nastąpić wyłącznie po przedłożeniu niezbędnych dokumentów łącznie z wniesieniem stosownej imiennej opłaty :
– załączenie dowodu wpłaty na konto Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego /
Santander Bank Polska S.A. 66 O/W-wa 35 1500 1777 1217 7001 1143 0000,
– załączenie dowodu wpłaty na konto właściwego Zarządu Okręgowego PZM.
Ubezpieczenie wygasa z dniem 31 grudnia 2021 r. lub w momencie zawieszenia licencji.
Wpłaty muszą być dokonywane z podaniem imienia i nazwiska ubezpieczanego. W przypadku ich braku ubezpieczenie nie będzie mogło być zawarte.

—>…Pełna treść komunikatu – tutaj…<—

Dodaj komentarz