/

Autostrada na torze MX Giżycko.


O autostradzie mówimy wtedy, gdy tor jest równy jak stół. Wtedy jeździ się najłatwiej, więc zawsze jest tłoczno na pierwszym treningu zaraz po równaniu. Wielu zawodników lubi równiutko, ale wielu wcale nie. Mówią, że jest za łatwo, a tor niezbyt wymagający. Trening na torze nierównym z muldami, dołami, trudnym terenie zapewne więcej uczy umiejętności techniki jazdy.
Zapraszamy do Giżycka na świeżo wyrównany tor w dniu 10.04.2021.

Mariusz Pietrukaniec