Regulamin Toru MX Giżycko

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TORU MOTOCROSSOWEGO

 1. Tor motocrossowy jest obiektem Klubu Motorowego – Giżycko.
 2. Obowiązuje bezwzględna zasada uzyskania zgody Klubu na korzystanie z toru przez osoby niezrzeszone i bez aktualnej licencji zawodnika.
 3. Numery kontaktowe osób do których należy kierować zgłoszenia:

Paweł Morawski 798544398; Robert Pietrukaniec 602648098, Zenon Biłas 604539572.

 1. Za korzystanie z toru pobierana jest opłata przeznaczona na utrzymanie toru w należytym stanie technicznym. Do pobierania opłaty upoważnione są w/w osoby.
 2. Członkowie klubu mogą korzystać z toru bez ograniczeń zgodnie z regulaminem.
 3. Zabrania się korzystania z toru w czasie treningów klubowych, zawodów uroczystości na wzgórzu Brunona.
 1. Tor przeznaczony jest wyłącznie dla motocykli, quadów i rowerów.
 2. Obowiązuje tylko i wyłącznie jeden kierunek jazdy. Jazda w przeciwnym kierunku nawet na krótkich odcinkach jest bezwzględnie zabroniona.
 3. Zabrania się jazdy pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 4. Zabrania się jazdy w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innym użytkownikom toru.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z toru wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i za zgodą rodziców.
 6. W miejscach niewidocznych, np. po zeskokach, w razie upadku należy w miarę możliwości szybko usunąć motocykl i dać wyraźnie znać innym nadjeżdżającym o zaistniałym niebezpieczeństwie.
 1. Należy dbać o czystość oraz infrastrukturę techniczną terenu.
 2. Zabrania się jazdy poza obrysem trasy oraz po lasach graniczących z terenem toru.
 3. Wszelkie naruszenia obowiązujących reguł będą skutkowały zakazem korzystania z toru lub wezwaniem straży miejskiej bądź policji.
 1. Wjazd na tor jest równoznaczny z oświadczeniem, iż korzystający z toru bierze na siebie ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z jego winy szkody, a tym samym zrzeka się prawa do wszelkich roszczeń w stosunku do KM-Giżycko.