Regulamin uzupełniający 2019

MOTOCROSS – MISTRZOSTWA STREFY POLSKI PÓŁNOCNEJ

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY
IX runda Mistrzostw Strefy Polski Północnej w Motocrossie
VI runda Warmińsko Mazurskich Mistrzostw Okręgu w Motocrossie

Giżycko

Data                                        13.10.2019 r.

Klasy Mistrzostwa Strefy:         Mx65, Mx85, MxKobiet, Mx1C, Mx2C, MxJunior,

MxOpen, MxOpenB, MxMasters

Klasa Amator    (opcjonalnie)

 

Miejsce zawodów                    Tor Motocrossowy im.Sebastiana Trykacza, ul.Brunona 1, 11-500 Giżycko

DOJAZD

Współrzędne GPS:                   N 54.022999 E 21.743635

Droga szybkiego ruchu             ……………………………………………………….

Droga krajowa                          nr.59  Giżycko-Mrągowo-Olsztyn  ………….…….

Najbliższe miasto                     Giżycko… (……1……. km od toru)

Najbliższy szpital                      Giżycko… (……5……. km od toru)

 1. TOR

Nr licencji klubowej                   3/M/18……………………… ważna do  31.12.20121……………….

Nr licencji toru                          116/2017 „A” ……………… ważna do ………………………..……….

Długość toru                            1500 ………………….. m

Minimalna szerokość                5    …………………….. m

Plan toru dołączony do regulaminu

 1. ORGANIZATOR

Nazwa – Klub                           KLUB MOTOROWY – GIŻYCKO…………………………………………

Adres                                      ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko

Nr telefonu                               + 48 429 94 69;   602 648 098……………………………………………………

Nr fax                                      + 48 429 94 70………………………………………………………………………….

e-mail                                      km-gizycko@wp.pl

www                                        https://kmgizycko.pl

Biuro zawodów:

Adres                                      ul.Brunona 1, 11-500 Giżycko – tor motocross

Nr telefonu                               + 48 662 040 714

  3   OSOBY URZĘDOWE

 

Sędzia Główny Zawodów                   Mieczysław Paukszto ………………………  Lic. nr  PO 36/2013

Asystent Sędziego Głównego            do ustalenia….……………………………    Lic. nr …………

Dyrektor Zawodów                            Robert Pietrukaniec ………………………  Lic. nr P 240/18

Kierownik  biura zawodów                  Emilia Wysocka …….……………………………………………………

Kierownik ds. sportowych                  Damian Pietrukaniec…………………………………………………….

Kierownik ds. organizacyjnych           Szymon Chrapowicki…………………………………………………….

Kierownik kontroli technicznej             Jerzy Kępiński …………………………….. Lic. nr PO 35/2013

Kierownik toru                                   Wojciech Miszyn ……………………………            Lic. nr 41/2013

Kierownik parkingu                            Sebastian Ekstowicz ………………………………………………….

Kierownik opieki medycznej               Marcin Witkowski ..…………………………………………………….

Kierownik chronometrażu                   Grzegorz Ostrowski…………………………………………………….

Komisarz ds. ochrony środowiska      Agnieszka Kutnik …………………………………….Lic. nr M/142/2012…

Zawody będą organizowane zgodnie z RSM – Zasady Ogólne, RSM – Zasady Rozgrywek w konkurencji Motocross 2019, Regulaminem Ramowym Mistrzostw Strefy/Okręgu 2019, komunikatami GKSM na rok 2019, niniejszym regulaminem uzupełniającym oraz z załączonym harmonogramem godzinowym sprawdzonym i zaakceptowanym przez GKSM.

 • ZGŁOSZENIA

Formularze zgłoszeniowe podpisane przez uczestników i zawodników muszą być wysłane do organizatora na niżej podany adres:

Organizator                  KLUB MOTOROWY – GIŻYCKO……………………………………

Adres                           ul.Suwalska 21; 11-500 Giżycko ..…………………………………

Nr tel.                           + 48 662 040 714

e-mail                           km-gizycko@wp.pl

najpóźniej na 14 dni przed zawodami tj. do 30.09.2019

/decyduje data stempla pocztowego, data e-mail/

 • WPISOWE

Wysokość wpisowego zgodna z Regulaminem Ramowym Mistrzostw Strefy Północnej.

 

 • SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

Mieczysław Paukszto………………………………………….

Robert Pietrukaniec …………………………………………..

Jerzy Kępiński ………………………………………………….

 

7     NUMERY STARTOWE

Obowiązują numery nadane przez GKSM, które będą używane przez cały sezon. Zawodnicy uczestniczący po raz pierwszy w MSPP nie mający nadanego wcześniej numeru startowego otrzymają numery od kierownika chronometrażu na pierwszych zawodach.

Zmiany numerów startowych podczas trwania sezonu jest niemożliwe.

 • SPOTKANIE SĘDZIEGO GŁÓWNEGO ZAWODÓW Z ORGANIZATORAMI

Spotkanie Sędziego Głównego Zawodów z organizatorami odbędzie się w biurze zawodów przed rozpoczęciem kontroli technicznej.

 

 • KONTROLA TORU

Zgodnie z harmonogramem zawodów

 • KONTROLA TECHNICZNA

Zgodnie z harmonogramem zawodów

 • ODPRAWA ZAWODNIKÓW

Zgodnie z harmonogramem zawodów

 • MIEJSCE I TERMIN TRENINGU DOWOLNEGO

Tor im.Sebastiana Trykacza w Giżycku……………………………. Termin zgodnie z harmonogramem zawodów

 • MIEJSCE I TERMIN TRENINGU KWALIFIKACYJNEGO

Tor im.Sebastiana Trykacza w Giżycku……………………………. Termin godnie z harmonogramem zawodów

 • PRÓBA STARTU

Zgodnie z harmonogramem zawodów

 • OKRĄŻENIE ZAPOZNAWCZE

Zgodnie z harmonogramem zawodów

 • STREFA OCZEKIWANIA

Zgodnie z harmonogramem zawodów

 • WYŚCIGI

Zgodnie z harmonogramem zawodów

 • KLASYFIKACJA ZAWODNIKÓW i KLUBÓW

Według obowiązującej klasyfikacji zgodnie z Regulaminem ramowym Strefy/Okręgu 2019 i Zasadami Rozgrywek w konkurencji Motocross 2019.

 

 • PALIWO

Zgodnie z pkt 11.25 RSM – Zasady Rozgrywek w konkurencji motocross 2019.

 • UBEZPIECZENIE

Podpisując zgłoszenie zawodnik i klub stwierdzają, że zawodnik jest ubezpieczony zgodnie z wymaganiami PZM.

Zawodnicy od NNW winni być ubezpieczeni we własnym zakresie (Licencja).

Organizator zawodów będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) , a osoby funkcyjne uczestniczące w organizacji zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia motocykla, ich części i elementów powstałe w wyniku wypadku, ognia i innych przyczyn.

 • PROTESTY I ODWOŁANIA

Protesty składane w biurze zawodów – zgodnie z pkt 6.35 RSM – Zasady Rozgrywek w konkurencji motocross 2019.

22    CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD

W dniu zawodów – strefa podium – zgodnie z harmonogramem zawodów.

Pierwszych trzech zawodników z łącznej klasyfikacji po dwóch wyścigach musi wziąć udział w ceremonii wręczania pucharów. Zawodniczki /zawodnicy nie uczestniczący w ceremonii wręczania w wyznaczonym miejscu i czasie tracą prawo do ich otrzymania .

Organizator może również poprosić innych zawodników.

Zawodnicy mogą również być zaproszeni na konferencję prasową.

Obecność osób zaproszonych na ceremonię wręczenia pucharów lub na konferencję prasową jest obowiązkowa.

 • INTERPRETACJA REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO

Interpretacja niniejszego regulaminu pozostaje w gestii Sędziego Głównego Zawodów.

We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy zawarte w RSM – Zasady Ogólne, RSM – Zasady Rozgrywek w konkurencji Motocross 2019 oraz w Komunikatach GKSM na rok 2019.

 

24    DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZATORA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………

                        Dyrektor Zawodów

……………………………………………..………………………….

Zatwierdzony przez GESTORA STREFY/OKSM PZM GDAŃSK