/

Bieg na torze MX

Bieg rodzinny 2021

Bieg rodzinny MX na nogach odbędzie się w dniu 19.12.2021 r. (niedziela) o g.11.00 na torze motocrossowym MX w Giżycku przy ulicy Brunona. Jest to bieg rodzinny dla wszystkich chętnych, dorosłych mężczyzn, kobiet, dzieci, którzy chcieliby poznać tor motocrossowy na nogach i w dobrej zabawie. Trasa biegu jest to typowe enduro nie z poziomu motocykla, a dla nóg. Podłoże to piasek i glina, a teren to zróżnicowany pagórkowaty przełaj. Na zwycięzców czekają puchary. Udział jest bezpłatny.

Bieg rodzinny 2021

I. Regulamin:
1/ Cel imprezy: Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej.
2/ Promocja terenu toru na trasie biegu.
3/ Integracja mieszkańców i miłośników sportów.

II Organizator: Klub Motorowy-Giżycko

III. Dystans i Trasa:
1/Bieg odbędzie się w dniu 19.12.2021r o g.11.00
2/ Trasa biegu poprowadzona jest tylko po trasie toru motocross
3/ Trasa jest w 90% pagórkowata
4/ Start i meta biegu znajduje się na polu startowym 
5/ Trasa będzie oznaczona. 
6/ Trasa biegu jest wyłączona z ruchu. 
7/ Przy poruszaniu się należy biec zgodnie z oznaczonym kierunkiem
8/ Trasa przebiega przez teren toru motocross
9/ Porzucanie jakichkolwiek śmieci, w tym opakowań po napojach na trasie, poza miejscami do tego wyznaczonymi, jest zabronione, pod rygorem dyskwalifikacji
10/Uczestników biegu nie obowiązuje limit czasowy
11/ Bieg i impreza jest rekreacyjna

IV. Postanowienia końcowe
1/ organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające na trasie biegu, wynikające z winy uczestników
2/ w czasie biegu uczestnicy nie mogą skracać trasy
3/ w czasie biegu na trasie będą osoby funkcyjne i należy ewentualnie stosować się do ich poleceń
4/ uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.