/

Walne zebranie członków Klubu Motorowego Giżycko w 2019r.


W dniu 22 lutego 2019 r. odbyło się walne zebranie członków Klubu Motorowego Giżycko. Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z dotychczasowej działalności stowarzyszenia za 2018 rok. Dokonano wyboru zarządu i osób odpowiedzialnych w określonych zadaniach klubu. Poruszono kwestie organizacji zawodów motocross w Giżycku, spraw modernizacji, ochrony i korzystania z toru motocrosowego, możliwości szkoleń chętnych osób, które nie posiadają motocykli, co ma szczególne znaczenie dla propagacji sportów motocyklowych. Poruszono wiele kwestii organizacyjnych.

Nowy Zarząd Klubu Motorowego Giżycko:

  • Prezes – Robert Pietrukaniec
  • V-ce Prezes-Szymon Chrapowicki
  • Skarbnik-Emila Wysocka

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący-Paweł Morawski
  • V-ce Przewodniczący-Wojciech Miszyn