Regulamin uzupełniający

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

…VIII…. RUNDY MISTRZOSTW  POLSKI  STREFY PÓŁNOCNEJ W MOTOCROSSIE

KLASY: MX65, MX85, MX Kobiet, MX 1 C, MX 2 C, MX 2 Junior, MX Open, MX Open B, MX Masters.

DATA ZAWODÓW: …….20.09.2015r…….

MIEJSCE ZAWODÓW: ……tor motocrossowy w Giżycku ul.Brunona…………………….

Droga szybkiego ruchu: ……………-…………….

Droga krajowa: …………59……………….

Najbliższe miasto: …………Giżycko – Wilkasy……………….

Najbliższy szpital: …………Giżycko……………….

Nr licencji klubowej: …………10/M/2014……………….

Nr licencji toru: …licencja krajowa / M / nr.116/2013……………………….

Długość toru: …………1300 m……………….

Minimalna szerokość: ……………5 m…………….

Nazwa – Klub: …Klub Motorowy – Giżycko……………………….

Adres: …ul.Suwalska 21…11-500 Giżycko…………………….

Nr telefonu: …87 / 4299469……………………….

Nr Fax: …87 / 4299470……………………….

e-mail: …km-gizycko@wp.pl……………………….

Sekretariat zawodów: Miejsce zawodów .

Nr telefonu …662 040 714……………………….

Sędzia Główny Zawodów: …Marcin Szanter……………………….

Dyrektor Zawodów: …Robert Pietrukaniec……………………….

Asystent Dyrektora Zawodów: …Piotr Prokopczuk……………………….

Kierownik sekretariatu: …Emilia Wysocka……………………….

Kierownik ds. organizacyjnych: …Zenon Biłas……………………….

Kierownik kontroli technicznej: …Jerzy Kępiński……………………….

Kierownik Start Meta: …Mieczysław Paukszto……………………….

Kierownik trasy: …Wojciech Miszyn……………………….

Kierownik parkingu: …Damian Pietrukaniec……………………….

Kierownik opieki medycznej: …Paweł Bekalski……………………….

Kierownik chronometrażu: …Grzegorz Ostrowski……………………….

Komisarz ds. ochrony środowiska: …Agnieszka Kutnik……………………….

Zawody będą organizowane zgodnie z Regulaminem Ramowym Warmińsko-Mazurskich Mistrzostw

Okręgu w Motocrossie 2015, Mistrzostw Strefy Północnej w Motocrossie na 2015r, Zasadami

Rozgrywek w Motocrossie 2015, ogólnymi przepisami PZM oraz, niniejszym regulaminem

uzupełniającym i załączonym harmonogramem godzinowym.

Formularze zgłoszeniowe uczestników, zaakceptowane przez klub muszą być wysłane na adres:

…………………km-gizycko@wp.pl…………………..

Start zawodników zagranicznych jak w art.6 , pkt. 6.3.4 i 6.3.5. Regulamin Sportu Motocyklowego –

Zasady Rozgrywek Motocross 2015

Zgłoszenia do zawodów muszą być nadesłane na obowiązujących drukach do organizatora

……………………05.09.2015r…………………….

Zgłoszenia przysłane, muszą być poparte wpisowym w wysokości 130,00 PLN od każdego zawodnika

zgodnie z RR WMMO pkt. 6

Obowiązują numery nadane przez GKSM, które będą używane przez cały sezon.

Zawodnicy  uczestniczący po raz pierwszy w Mistrzostwach Strefy Północnej i Warmińsko Mazurskich

Mistrzostwach Okręgu  nie mający nadanego wcześniej numeru startowego otrzymają numery od

kierownika chronometrażu na zawodach.

6. SPOTKANIE SĘDZIEGO ZAWODÓW Z ORGANIZATORAMI

Spotkanie sędziego zawodów z organizatorami odbędzie się w biurze zawodów przed rozpoczęciem

Zgodnie z harmonogramem

8. KONTROLA TECHINCZNA

Jak w MP, zgodnie z art. 13 Regulaminu techniczny Motocross – Motocykle 2015

Zgodnie z pkt. 3 Regulaminu Mistrzostw Strefy Północnej 2015

10. ODPRAWA ZAWODNIKÓW

Zgodnie z harmonogramem

11.TRENING KWALIFIKACYJNY

Zgodnie z harmonogramem

Zgodnie z harmonogramem

Zgodnie z harmonogramem

14. KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Zgodnie z pkt. 11, pkt. 12. Regulaminu Mistrzostw Strefy Północnej 2015

Podpisując zgłoszenie zawodnik i klub stwierdzają, że zawodnik jest ubezpieczony zgodnie

z wymaganiami PZM. Organizator zawodów będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

(OC), a osoby funkcyjne uczestniczące w organizacji zawodów od następstw nieszczęśliwych

wypadków (NNW). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia motocykla, ich części

i elementów powstałe w wyniku wypadku, ognia i innych przyczyn.

16. PROTESTY I ODWOŁANIA

Protesty wnoszone do dyrektora zawodów muszą być przedstawione zgodnie z Zasadami Rozgrywek

w Motocrossie na 2015r. (pkt. 6.36)

17. CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD

Pierwszych trzech zawodników po dwóch wyścigach musi wziąć udział w ceremonii wręczenia nagród,

która odbędzie się w strefie podium. Wręczenie pucharów odbędzie się po zakończeniu drugiego

wyścigu w każdej klasie. Puchary i nagrody rzeczowe nie odebrane przez zawodników w dniu

zawodów podczas dekoracji pozostają w dyspozycji organizatora bez możliwości ich odebrania

18. INTERPRETACJA REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO

Interpretacja niniejszego regulaminu pozostaje w gestii sędziego zawodów. We wszystkich sprawach

nie ujętych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy Regulaminu Sportu

Motocyklowego – Zasady Rozgrywek Motocross 2015, Regulaminu Ramowego Mistrzostw Strefy

Północnej 2015, Regulaminu Ramowego Warmińsko Mazurskich Mistrzostw Okręgu 2015,

komunikaty GKSM 2015, komunikaty OKSM – ZO PZM Olsztyn 2015 oraz Gestora Strefy Północnej

19. DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZATORA

Egzamin teoretyczny na licencję C odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 8.00. Informacje

szczegółowe w sekretariacie zawodów.

Dyrektor Zawodów:

……………………….

Regulamin zatwierdzony przez OKSM Olsztyn

HARMONOGRAM

MISTRZOSTW  STREFY  PÓŁNOCNEJ  W   MOTOCROSSIE

……………Giżycko – 20.09.2015r………………..

7:30 – Czynne biuro do zakończenia zawodów

7.45 – Odbiór trasy przez Sędziego Głównego

8:00 – 10:00 – Kontrola techniczna

8:00 – 8:40 – klasa MX65, MX85, MX Kobiet, MX Open B

8:40 – 9:20 – MX1 C, MX2 C

9:20 – 10:00 – klasa MX2 Junior, MX Open, MX Masters

8:00 – Egzamin teoretyczny na licencję

8:45 – 9:10 – klasa MX65

9:15 – 9:45 – klasa MX85, MX Kobiet

9:50 – 10:20 – klasa MX1 C, MX2 C,

10:25 – 10:55 – klasa MX2 Junior, MX Open

11:00 – 11:30 – klasa MX Open B, MX Masters,

Zawodnicy startujący w MSP i  Warmińsko Mazurskich Mistrzostwach Okręgu mają jeden trening. Pierwsza część, tj. – 10 min.

Trening dowolny, druga część – 15 min, trening kwalifikacyjny plus 5 min próby startu. Wyjątek stanowi klasa MX 65, dla której

trening kwalifikacyjny będzie trwał 10 min (trening dowolny i próba startu bez zmian).

Runda zapoznawcza jak w Indywidualnych Mistrzostwach Polski 2015.

12:00 – Uroczyste otwarcie zawodów

klasa MX65 12:03 – zamknięta strefa oczekiwania start – 12:10

klasa MX85, MX Kobiet 12:30 – zamknięta strefa oczekiwania start –  12:37

klasa MX 1 C, MX 2 C 13:02 – zamknięta strefa oczekiwania start – 13:09

klasa MX 2 Junior, MX Open 13:34 – zamknięta strefa oczekiwania start – 13:41

klasa MX Open B, MX Masters 14:11 – zamknięta strefa oczekiwania start – 14:18

————————————————————————————————-

klasa MX 65 14:43 – zamknięta strefa oczekiwania start – 14:50

klasa MX 85, MX Kobiet 15:10 – zamknięta strefa oczekiwania start – 15:17

klasa MX 1 C, MX 2 C 15:42 – zamknięta strefa oczekiwania start – 15:49

klasa MX 2 Junior, MX Open 16:14 – zamknięta strefa oczekiwania start – 16:21

klasa MX Open B, MX Masters 16:51 – zamknięta strefa oczekiwania start – 16:58

17:30 – Ceremonia wręczania pucharów