Tor motocrossowy

Obecnie tor jest w trakcie modernizacji w związki z czym dokumentacja i zdjęcia są jeszcze w przygotowaniu

Charakterystyka toru:
Długość toru: 1400 m
Szerokość toru: od 5 m do 6 m
Ilość skoków: 10
Ilość zakrętów: 10
Długość prostej startowej: 80 m
Podłoże: piaszczyste 70%, gliniaste 30%